Konferencja "Edukacja w Akcji: KreAktywna szkoła"


Kreatywność jest obecnie w edukacji tak ważna jak umiejętność czytania i pisania i powinniśmy traktować je równorzędnie.
Ken Robinson

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych na kolejną konferencję „Edukacja w akcji: KreAktywna szkoła”, która odbędzie się 9 października 2018 w godzinach 9.00 – 17.30 w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Rejestracja na wydarzenie rozpocznie się w dniu 27 sierpnia 2018.

Kreatywność nigdy nie była tak ważna jak w obecnych czasach. Jak wynika z opublikowanego w 2016 roku raportu Światowego Forum Ekonomicznego,
65 % dzieci rozpoczynających dziś naukę w szkołach podstawowych będzie w przyszłości pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją.  Światowe Forum Ekonomiczne podaje listę kompetencji XXI wieku, niezbędnych do rozwoju uczniów w szybko zmieniającym się świecie. Wśród nich wymienia się umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, kreatywność i innowacyjność oraz komunikację i współpracę z innymi.

Na zlecenie NASA przeprowadzono w 1968 roku badania naukowe nad kreatywnością z udziałem 1600 dzieci w wieku 3–5 lat. Zbadano w nich, że dzieci w tym wieku w 98% są kreatywne na poziomie geniuszu. Niestety proporcja ta zmniejsza się wraz z podjęciem edukacji w szkole. Badanie dwukrotnie powtórzono na grupie tych samych dzieci po kilku latach i okazało się, że pośród 10-letnich dzieci już tylko 32%  wykazywało wysoki poziom kreatywności, a wśród 15-latków jedynie 12%. Badania przeprowadzone tym samym testem na grupie 280 tysięcy osób dorosłych wykazały, że tylko 2% osób przejawiało kreatywność.

Co zrobić by szkoła odpowiadała na wyzwania przyszłości, a proces edukacyjny był dla uczniów wciągającym doświadczeniem, dzięki któremu nauczą się poszukiwać niestandardowych rozwiązań?

W ramach kolejnej konferencji „Edukacja w akcji: KreAktywna szkoła” porozmawiamy o najnowszych trendach edukacyjnych, które pomagają dzieciom i młodzieży w poszukiwaniu kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań.
Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w wykładach, podczas których dowiedzą się jakie warunki trzeba spełnić, żeby umożliwić uczniom kreatywne działanie , jak budować innowacyjne zespoły uczniowskie oraz jak pobudzać uczniowski mózg „bez użycia prądu”.

W ramach części warsztatowej uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć metody, jaką pracował z zespołem Walt Disney, poznają technologiczny niezbędnik kreAktywnego nauczyciela, dowiedzą się jak wykorzystać w edukacji myślenie pytajne, kombinatoryjne i transformacyjne, czym jest stosowany w zespołach IT Scrum oraz jak polecieć z uczniami w kosmos.

Uczestnicy zostaną również zaproszeni do przyszłości, gdzie będą mieli za zadanie odbudować naszą cywilizację od nowa dzięki ekscytującej grze z elementami Virtual Reality.

Całość wydarzenia zostanie zwieńczona spektaklem zrealizowanym metodą teatru forum, podczas którego odważni widzowie będą mogli wcielić w rolę głównego bohatera, by zaproponować alternatywne rozwiązanie problemu cyberprzemocy.

 

 

 

____________________

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązują zapisy oraz pierwszeństwo zgłoszeń. Rejestracja rozpocznie się 27-ego sierpnia. 

Aktualności

Zapoznaj się z bieżącymi aktualnościami.

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Plakat konferencji

Plakat konferencji

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego Notatka prasowa

Notatka prasowa

Partnerzy

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik

ESERO Poland

ESERO Poland

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa

Fundacja IRSE

Fundacja IRSE

Katalyst Education

Katalyst Education

Inkubator STARTER

Inkubator STARTER

Zapraszamy do pobrania aplikacji moblinej